کد خبر : 19589
تاریخ : 1399/10/23
گروه خبری : خبر همدان

در قالب طرح پایش مصرف گاز ادارات دولتی

قطع گاز 40 ساختمان اداری همدان

هگمتانه، گروه خبر همدان: مدیرعامل شرکت گاز استان همدان با اشاره به انجام بیش از 6000 مورد بازرسی از ساختمان‌های اداری در استان همدان به منظور اجرای طرح مدیریت انرژی و پایش مصرف گاز در ادارات دولتی استان همدان، از قطع گاز 40 ساختمان اداری در این استان خبر داد.

به گزارش هگمتانه، عبدالله فیاض تصریح کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل پایش مصرف گاز در ادارات دولتی، اجرای این دستورالعمل از ابتدای دی ماه در دستور کار قرار گرفت و با هماهنگی استانداری همدان و فرمانداری‌ها گروه‌های بازرسی شرکت گاز استان همدان با مراجعه به ساختمان‌های اداری در استان نسبت به سنجش دمای رفاه ادارات و بازرسی موتورخانه‌ها و... اقدام کردند.

فیاض با اشاره به انجام بیش از 6000 مورد بازرسی در استان همدان از ابتدای اجرای این طرح، گفت: در نتیجه بی توجهی به رعایت استانداردهای مورد نظر، 378 مورد اخطار قطع گاز صادر و پس از اخطار کتبی و شفاهی به برخی از اداراتی که استاندارد مصرف گاز را رعایت نمی‌کردند گاز 40 ساختمان اداری در استان قطع شد.

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/19589