کد خبر : 14478
تاریخ : 1399/6/18
گروه خبری : ورزش

شهردار همدان عضو شورای سیاستگذاری ورزش همگانی کشور شد

هگمتانه، گروه ورزش: اعضای شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ورزش ایران در مراسم رونمایی از طرح شهرهای فعال ایران در وزارت ورزش و جوانان با حضور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، شهردار تهران و رئیس فراکسیون ورزش مجلس معرفی و منصوب شدند.

احکام اعضای شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران، توسط مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، صالحی امیری ریٔیس کمیته ملی المپیک، پیروز حناچی ریٔیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران و فروردین ریٔیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اهدا شد.

اعضای این شورا به ترتیب عبارتند از:

۱- افشین ملایی؛ ریٔیس شورای سیاست گذاری

۲- محمدرضا فروحی؛ دبیرکل شورای سیاست گذاری

۳- کمال مرادی؛ عضو شورای سیاست گذاری

۴- شهین باهر شهردار تبریز؛ عضو شورای سیاست گذاری

۵- عباس صوفی شهردار همدان؛ عضو شورای سیاست گذاری

۶- عزیزی شهردار یزد؛ عضو شورای سیاستگذاری

۷- کمالی زاده شهردار کرج؛ عضو شورای سیاست گذاری

۸- لطف اللهیان شهردار اردبیل؛ عضو شورای سیاست گذاری

۹- شفیعی شهردار اراک؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۰- نوروزی شهردار اصفهان؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۱- عالم زاده شهردار کرمان؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۲- محسنی ریٔیس سازمان ورزش شهرداری تهران؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۳- زیارتی نماینده وزارت کشور؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۴- رضا شجیع؛ به عنوان نایب رئیس شورای سیاست گذاری

۱۵-آذین ساکی نایب ریٔیس بانوان فدراسیون همگانی، عضو شورای سیاست گذاری

۱۶- ناهیده جباری ریٔیس اکادمی فدراسیون همگانی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری

۱۷- محسن باقریان دبیرفدراسیون همگانی؛ عضو شورای سیاست گذاری

۱۸- محرم زاده؛ عضو شورای سیاست گذاری.

 

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/14478