کد خبر : 14369
تاریخ : 1399/6/16
گروه خبری : خبر همدان

نرخ تورم مسکن در همدان بالاتر از کشور

هگمتانه، گروه خبر همدان: بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نرخ تورم مسکن در همدان بالاتر از کشور بوده است.

نرخ تورم استان همدان در دوازده ماه منتهی به ‌ماه مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.4 بوده که همین آمار در تیرماه امسال 24.6 بوده است.

نرخ تورم 12 ماه منتهی به ‌مرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کل کشور 25.8 بوده که همین آمار در تیرماه سال‌جاری 26.4 بوده است.

طبق این گزارش نرخ تورم در حوزه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کشور در مرداد سال‌جاری 22.1 و در تیرماه 23.9 بوده که نرخ تورم در همین حوزه اقلام در استان همدان در مردادماه 20.3 و در تیرماه 21.1 بوده است.

همچنین نرخ تورم در حوزه مسکن در کل کشور در تیر و مرداد سال‌جاری به ترتیب 23 و 23.5 بوده که همین آمار در استان همدان 26.5 و 28.4 بوده است.

به نقل از ایسنا، نرخ تورم در حوزه اجاره در کشور در تیر و مرداد سال‌جاری 22.9 و 23.4 بوده است که همین آمار در استان همدان 26.5 و 28.4 بوده است.

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/14369