کد خبر : 13551
تاریخ : 1399/5/21
گروه خبری : خبر همدان

رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان:

شهروندان باید از حقوق و تکالیف خود در شهرداری مطلع باشند

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای اسلامی شهر همدان گفت: اطلاع شهروندان از حقوقشان موجب اشاعه عدالت اجتماعی می‌شود و نظارت، پیگیری و اجرای قانون هم موجب حفظ حقوق عامه خواهد بود.

به گزارش هگمتانه، مریم روانبخش در پاسخ به اینکه وجه التزام چیست؟ افزود: وجه التزام، تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین قرارداد در متن قرارداد قرار می‌دهند تا چنانچه هریک از طرفین قرارداد از مفاد قرارداد و التزامات پذیرفته شده در عقد، تخلف کنند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازند.

روانبخش با بیان اینکه وجه التزام در قراردادها باید دوطرفه باشد، گفت: عدالت، حکم می‌کند وجه التزام در قراردادها دوسویه باشد. شورای شهر وفق مصوبه‌ای به شهرداری ابلاغ کرده که چنانچه برای طرف مقابل در انجام تعهداتش وجه التزام قراردادی قرار می‌دهد، همین وجه التزام را برای خود به نفع شهروندان قائل باشد.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر «آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند»؛ از این‌رو توجه به اینکه مصوبات شورای شهر مادامی که ابطال نشود، در حکم قانون است و اجرای آن برای شهرداری و ارگان‌های تابعه لازم‌الاجراست؛ بنابراین چنانچه شهروندان رفتاری مغایر و خلاف این مصوبه مشاهده کردند، می‌توانند موضوع را به شورای شهر و کمیسیون حقوقی و رسیدگی به شکایات مردمی شورای شهر همدان منعکس کنند.

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/13551