کد خبر : 11972
تاریخ : 1399/4/10
گروه خبری : فرهنگی

از این شعرها باید استفاده کرد

هگمتانه، گروه فرهنگی: شاعری مثل صائب را داریم. البته صائب شعر بیتقید به معانی و معارف کم ندارد، لیکن شعر معرفتی هم انصافاً خیلی دارد. اینها شعر اخلاق، شعر معرفت، آن هم در حد عالی و در بهترین حدی که واقعاً میشود انسان شعر غزلی تعریف و بیان کند، گفته‌اند. بیدل هم همین جور. همه‌ی دیوان بیدل تقریباً شعر معرفتی است. من یک وقتی چند سال قبل از این به دوستان مداح سفارش میکردم که به دیوان صائب نگاه کنند و شعرهای اخلاقی را، شعرهای معرفتی را، شعرهای عرفانی را در آن پیدا کنند؛ که کم هم نیست. اینها مضامین بسیار پخته‌ای است که دلها را روشن میکند.

در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو

عالم پر است از تو و خالی است جای تو

هر چند کائنات گدای درِ تواند

هیچ آفریده نیست که داند سرای تو

ببینید، وقتی یک مداحی با صدای خوش و با آهنگ زیبا اینها را در یک مجلسی بخواند، چه انقلابی در دل برای مستمع به وجود می‌آید. از این شعرها باید استفاده کرد. دیگران هم همین جور.

* بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از شعرای آئینی  25/03/1390

  لینک
http://hegmataneh-news.ir/sl/11972